ليست برخي از سوابق كارهاي پژوهشي و مشاوره ای شرکت پژوهشگران کار آفرین بهپویان

1- بهينه‌سازي نيروي انساني شركت پتروشيمي تبريز

2- اجراي سيستم SPC در شركت پترو شيمي تبريز

3- ارائه برنامه مقدماتي برنامه استراتژيك شركت شهرك فناوري خودرو تبريز

4- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت چرم سنقر كرمانشاه

5- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت پنير غرب كرمانشاه

6- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت پشم بافي كشمير كرمانشاه

7 - استقرار مديريت زيست محيطي ISO 14001 و سيستم مديريت بهداشت حرفه‌اي و ايمني (OHSAS 18001) در شركت ماشين‌سازي تبريز

8- بررسي نقش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي سازمان فني و حرفه‌اي ايران

9- برنامه‌ريزي استراتژيك شركت پتروشمي تبريز

10- ارزيابي عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس با استفاده از روش AHP در استان آذربايجان‌شرقي

11- بررسي روند بهره‌وري صنايع استان آذربايجان شرقي با استفاده  از شاخص مالم كوئيست

12- زمان سنجي و بهينه‌سازي خط توليد شركت موتوژن تبريز

13- كاربرد كامپيوتر در كنترل كيفيت  شركت شهاب خودرو تهران و تاثير آن در هزينه‌ها و سطح كيفي

14- تهيه و تدوين دايره‌المعارف مشاغل حمل و نقل در وزارت راه و ترابر

15- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت ماشين‌آلات نساجي تبريز

16- برنامه‌ريزي استراتژيك شركت آب منطقه‌اي استان آذربايجان شرقي

17- روش ارتقاء رضايت‌مندي كاركنان شركت پتروشيمي تبريز

18- آموزش و پياده‌سازي EFQM در شركت ماشين‌آلات تراكتورسازي تبريز

19- استقرار مديريت كيفيت برمبناي استاندارد ارتقاء كيفيت شركت صنعتي بهتراش (وابسته به تراكتورسازي تبري‍ز)

20- استقرار مديريت كيفيت برمبناي استاندارد ارتقاء كيفيت شركت ماشين‌كاري شايسته (وابسته به تراكتورسازي تبريز)

21- استقرار مديريت كيفيت برمبناي استاندارد ارتقاء كيفيت شركت صنعتي ايران‌كار (وابسته به تراكتورسازي تبري‍ز)

22- استقرار مديريت زيست محيطي ISO 14001 و سيستم مديريت بهداشت حرفه‌اي و ايمني (OHSAS 18001) در شركت ماشين‌سازي تبريز

23- اجراي سيستم ISO 9000 در شركت آلومينيوم ماكو

24- اجراي سيستم ISO 9000 دراستانداري آذربايجان غربي

25- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت غرب دنده كرمانشاه

26- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت پمپاژ كرمانشاه

27- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت گچ گيلان غرب

28- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت روژين غرب كرمانشاه

29- مطالعه استراتژيك و عارضه‌يابي شركت نساجي تسوج

30- تعیین شاخصهای فرهنگی در قزوین (کارفرما معاونت فرهنگی شهرداری قزوین)

31- تعیین شاخصهای اجتماعی  در قزوین (کارفرما معاونت فرهنگی شهرداری قزوین)

32- تهيه طرحهاي توجيهي صنعتي-خدماتي – كشاورزي-گردشگري بيش از 300 مورد

33- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار وداراي مزيت براي  مركز خدمات  سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي(  طرحهای همایش بین المللی سوم و چهارم)

34- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار وداراي مزيت براي  مركز خدمات  سرمايه گذاري استان مازندران

35- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار بافت فرسوده  براي استان آذربايجان شرقي

36- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار وداراي مزيت براي  مركز  خدمات سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي

37- تدوین برنامه استراتژیک سازمان اقتصاد و دارای استان آذربایجان شرقی

38- تهیه طرح بافت فرسوده جهت توزیع اوراق مشارکت برای شهرداری تبریز

39- تهیه طرح بافت فرسوده جهت توزیع اوراق مشارکت برای شهرداری مراغه

40- تهیه طرح بافت فرسوده جهت توزیع اوراق مشارکت برای شرکت بتن کاوه تبریز

41- تهیه طرح بافت فرسوده جهت توزیع اوراق مشارکت برای شرکت برج نمای تهران

42- تهیه طرح بافت فرسوده جهت توزیع اوراق مشارکت برای شرکت عمران و بهسازی مراغه

43- تهیه طرح بافت فرسوده جهت توزیع اوراق مشارکت برای شرکت آتی ساز

44- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار وداراي مزيت سازمان جهاد و کشاورزی  استان آذربايجان شرقي

45- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان آذربايجان شرقي

46- تهيه و تدوين طرحهاي اولويت دار وداراي مزيت سازمان آب منطقه ای استان آذربايجان شرقي

47- تدوین برنامه استراتژیک بازار بین المللی برای محصولات صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی

48- مطالعات بازاریابی و ایجاد نمایندگی فروش سنگ های تزیینی در کشور گرجستان به صورت   میدانی برای خوشه سنگ استان آذربایجان شرقی

49-نیازسنجی آموزشی برای مشاغل خانگی سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان